Konferencja Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w Jachrance k. Warszawy Narva Polska brała udział w XII edycja konferencji

Oświetlenie dróg i miejsc publicznych  – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

Konferencja Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wraz z PGE Dystrybucja SA.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji były aspekty prawne, ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych.